Η "PROGRAMMA" ασχολείται με την δημιουργία Business Software, τις υπηρεσίες και τον Hardware εξοπλισμό που σχετίζονται μ' αυτό.
 
Σήμερα, μετά από πολυετή εμπειρία, η "PROGRAMMA" διαθέτει τις εφαρμογές "ECONOMY WIN". Τα νέα αυτά προϊόντα είναι μια πρωτοποριακή σειρά τυποποιημένων προϊόντων λογισμικού, που καλύπτουν απόλυτα την Εμπορική καθώς και την Οικονομική Διαχείριση των επιχειρήσεων.
 
Φιλοσοφία της είναι να βρίσκεται κοντά στον πελάτη της, να αφουγκράζεται τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του και να επιλύει τις ανάγκες του, προλαβαίνοντας τις απαιτήσεις της αγοράς.
 
Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελεί σήμερα το σηματικότερο εργαλείο στην λήψη αποφάσεων. Οι εφαρμογές "ECONOMY WIN", αξιοποιώντας τις πληροφορίες που προκύπτουν απο την διαχείριση των δεδομένων τους, τόσο σε προϋπολογιστικό όσο και σε απολογιστικό επίπεδο, επιτρέπει την ταχύτατη εκμετάλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς.