Η “ PROGRAMMA ” είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία του νέου της προϊόντος
Economy Simple Αποθήκη ’.
Το νέο αυτό προϊόν ανήκει στην ομάδα εφαρμογών ‘ Economy Simple ’, που δημιουργήθηκε για να
καλύψει τις ανάγκες της αγορές για μια φτηνότερη μηχανογραφική λύση στην τήρηση και διαχείριση των
υποχρεώσεων μιας επιχείρησης των βιβλίων της Αποθήκης.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις για ένα σταθμό ή για πολλούς σταθμούς εργασίας. Καθώς
επίσης και σε εκδόσεις για αγορά ή για ενοικίαση για χρονικά διαστήματα 3, 6 και 12 μηνών.
Μπορείτε να διαχειριστείτε καρτέλες Αποθήκης με ενημερώσεις των εγγραφών τους on line (χωρίς γέφυρες).
Μπορείτε να έχετε όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις των βιβλίων, ισοζυγίων και ημερολογίων που είναι
απαραίτητα για την τήρηση των βιβλίων αποθήκης της επιχείρησης.